မ်က္စိအတြက္ေနေရာင္ျခည္၏အႏၲရာယ္

ခုတေလာမိုးကုန္ပိုင္းေရာက္လာတာနဲ႔ပဲ ေနေရာင္ရဲ႕ဒဏ္ကိုစၿပီးခံရၿပီ ။အျပင္ထြက္လိုက္တာနဲ႔ စူးရွတဲ့ေနေရာင္က မ်က္စိေတာင္မဖြင့္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္မိတယ္ေနာ္…