Monthly Archives: January 2019


မွန္ကန္စြာ မ်က္စဥ္းခတ္နည္း

၁။ဦးေခါင္းအေနာက္ဘက္သို႔ေမာ့ထားပါ။ ၂။ေအာက္မ်က္ခြံကို ေအာက္ဘက္သို႔အနည္းငယ္ဆြဲလိုက္လွ်င္ မ်က္ခြံအတြင္းပိုင္းသည္အိတ္ပုံစံျဖစ္လာမည္။ ၃။မ်က္စဥ္းဘူးကိုေဇာက္ထိုးအေနအထားအတိုင္းထား၍ မ်က္ခြံ အိတ္ေလးအတြင္းဝင္ေအာင္ထည့္ပါ။မ်က္စဥ္းဘူးထိပ္အဝကို...


မ်က္စိက်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အခ်က္(၈)ခ်က္

တက္ၾကြစြာေနပါ။ ဥမမာ-မနက္ခင္္းတိုင္းတြင္ ေလ႕က်င့္ခန္းလုပ္ေပးျခင္းသည္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ အျမင္လႊာေရာဂါကို ေနွာင့္ေနွးေစပါသည္။