Optical


မွန္ကန္စြာ မ်က္စဥ္းခတ္နည္း

၁။ဦးေခါင္းအေနာက္ဘက္သို႔ေမာ့ထားပါ။ ၂။ေအာက္မ်က္ခြံကို ေအာက္ဘက္သို႔အနည္းငယ္ဆြဲလိုက္လွ်င္ မ်က္ခြံအတြင္းပိုင္းသည္အိတ္ပုံစံျဖစ္လာမည္။ ၃။မ်က္စဥ္းဘူးကိုေဇာက္ထိုးအေနအထားအတိုင္းထား၍ မ်က္ခြံ အိတ္ေလးအတြင္းဝင္ေအာင္ထည့္ပါ။မ်က္စဥ္းဘူးထိပ္အဝကို...


သူငယ္အိမ္ေစာင္းပါ၀ါ

သူငယ္အိမ္ေစာင္းပါ၀ါဆိုတာမ်က္ၾကည္လႊာ သို႕မဟုတ္ မ်က္လံုးတြင္းမွန္ဘီလူးအခံုးမညီလို႕ေတြ႕ရတဲ့ပါ၀ါျဖစ္ပါတယ္။


အနီးမွဳန္ျခင္းဆုိတာ ဘာလဲ

အနီးမွဳန္ျခင္းဆိုတာ မ်က္လံုးပံုမွန္ထက္တိုျခင္း၊မ်က္ၾကည္လႊာႏွင့္ မ်က္စိအတြင္းမွန္ဘီလူးတို႕အလင္းယိုင္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္အလင္းဆံုခ်က္က အျမင္လႊာရဲ႕အေနာက္မွာ ေရာက္ေနလို႕ျဖစ္ရတာပါ။...


အေ၀းမွဳန္ျခင္းဆုိတာ ဘာလဲ

အေ၀းမွဳန္ျခင္းဆိုတာ မ်က္လံုးက ပံုမွန္ထက္ပိုရွည္ျခင္း၊မ်က္ၾကည္လႊာပံုမွန္ထက္ခံုးျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အလင္းရဲ႕ဆံုခ်က္က အျမင္လႊာေပၚမေရာက္ဘဲ အေရွ႕ကိုေရာက္ေနလို႕ျဖစ္ပါတယ္။...