မွန္ကန္စြာ မ်က္စဥ္းခတ္နည္း

၁။ဦးေခါင္းအေနာက္ဘက္သို႔ေမာ့ထားပါ။
၂။ေအာက္မ်က္ခြံကို ေအာက္ဘက္သို႔အနည္းငယ္ဆြဲလိုက္လွ်င္
မ်က္ခြံအတြင္းပိုင္းသည္အိတ္ပုံစံျဖစ္လာမည္။
၃။မ်က္စဥ္းဘူးကိုေဇာက္ထိုးအေနအထားအတိုင္းထား၍ မ်က္ခြံ
အိတ္ေလးအတြင္းဝင္ေအာင္ထည့္ပါ။မ်က္စဥ္းဘူးထိပ္အဝကို
မ်က္စိႏွင့္၊လက္ႏွင့္မထိမိေအာင္ဂ႐ုစိုက္ပါ။
၄။ထို႔ေနာက္မ်က္လုံးကိုပိတ္ထားၿပီးမ်က္လုံးႏွင့္ႏွာေခါင္းဆုံခ်က္ေနရာ
ကို၂-၃ မိႏွစ္ခန္႔အသာေလးဖိထားေပးပါ
၅။မ်က္လုံးျပန္မဖြင့္ခင္မ်က္လုံးတစ္ဝိုက္ပိုေနေသာမ်က္စဥ္း၊မ်က္ရည္
မ်ားကိုသုတ္ေပးပါ။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ မ်က္စဥ္းတစ္မ်ိဳးထက္
ခပ္ရန္လိုအပ္လာပါက ဒုတိယမ်က္စဥ္းမခတ္မီသံုးမိနစ္(သို႔)
ငါးမိနစ္ၾကာေစာင့္ပါ။

သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား

-မ်က္စဥ္းဘူးမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္သတိေပးခ်က္မ်ားကို ဖတ္ျပီး
သတိျပဳပါ။
-မ်က္စဥ္းကို အျခားသူႏွင့္ မ်ွမသံုးပါႏွင့္။
– မ်က္စဥ္းမခပ္ခင္ႏွင့္ခပ္ၿပီးလွ်င္လက္ကိုစင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။

၈၃လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္၊မႏၱေလးျမိဳ႕။
အလွသစ္မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္မ်က္မွန္ဆိုင္။
၀၉-၂၅၉ ၃၆၃ ၀၆၀

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *