မ်က္စိက်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အခ်က္(၈)ခ်က္

🔹တက္ၾကြစြာေနပါ။
ဥမမာ-မနက္ခင္္းတိုင္းတြင္ ေလ႕က်င့္ခန္းလုပ္ေပးျခင္းသည္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္
ျဖစ္တတ္ေသာ အျမင္လႊာေရာဂါကို ေနွာင့္ေနွးေစပါသည္။

🔹ေနကာမ်က္မွန္ တပ္ပါ။
ေနကာမ်က္မွန္တပ္ျခင္းျဖင္႕ ေနေရာင္မွလာေသာUV၊ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားကိုကာကြယ္
ေပးပါ၊

🔹သင့္မ်က္လံုးကို အနားေပးပါ။
Digital screen မ်ားအသံုးျပဳေနစဥ္ မိနစ္၂၀တစ္ၾကိမ္စကၠန္႕၂၀ အနားေပးျခင္း ျဖင့္ မ်က္စိ
ေညာင္းညာျခင္းကို ကာကြယ္ပါ။

🔹အစိမ္းေရာင္အသီးအရြက္မ်ားကိုစားပါ။
အသီးအႏွံ၊အစိမ္းရင့္ေရာင္အရြက္မ်ားႏွင့္Omega3(ငါးၾကီးဆီ)တို႕သည္မ်က္စိေျခာက္ျခ င္း ၊အျမင္လႊာပ်က္စီးျခင္းႏွင့္အျခားမ်က္စိေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

🔹ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကည္ပါ။
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အတြင္းတိမ္ႏွင့္မ်က္စိေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္မားေစပါသည္။

🔹လုပ္ငန္းခြင္သံုးမ်က္မွန္တပ္ပါ။
မ်က္စိထိခိုက္ဒဏ္ရာရမွဳေလ်ာ့က်ေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးမ်က္မွန္ကို တပ္ပါ။

🔹ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။
ေရဓာတ္ျဖည္႕တင္းေပးျခင္းျဖင့္ မ်က္ရည္ထြက္ႏိုင္ျပီး မ်က္စိစိုစြတ္္ေနေစပါသည္။

🔹သင့္မ်က္စိကိုပံုမွန္စစ္ေဆးပါ။
မ်က္စိပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ မ်က္စိေရာဂါသာမက အျခားေသာဆီးခ်ိဳ၊ေသြးတိုးေရာဂါမ်ားကိုပါ
ေစာစီးစြာ သိရွိနို္င္ပါသည္။

၈၃လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္၊မႏၱေလးျမိဳ႕။
အလွသစ္မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္မ်က္မွန္ဆိုင္။
၀၉-၂၅၉ ၃၆၃ ၀၆၀ သို႕ဆက္သြယ္ျပီး ၾကိဳတင္ booking လုပ္ထားႏိုင္ပါျပီ။

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *