Computer Vision Syndrome

Computer Vision Syndrome
လကၡဏာေတြျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ ဘာေတြလုပ္ဖို႕လိုအပ္သလဲ။🤔

-computer သံုးဖို႕အသင့္ေတာ္ဆံုးအေနအထားကိုျပင္ဆင္ပါ။

-မ်က္စိကို မၾကာခဏအနားေပးပါ။

-မ်က္စိကိုပံုမွန္စစ္ေဆးျပီး လိုအပ္လွ်င္ computer ၾကည့္မ်က္မွန္တပ္ပါ။

၈၃လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕။
အလွသစ္မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္မ်က္မွန္ဆိုင္။
၀၉- ၂၅၉ ၃၆၃ ၀၆၀☎️ သို႕ဆက္သြယ္ျပီးၾကိဳတင္ booking လုပ္ထား
ႏိုင္ပါျပီ။

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *