သူငယ္အိမ္ေစာင္းပါ၀ါ

သူငယ္အိမ္ေစာင္းပါ၀ါဆိုတာ
မ်က္ၾကည္လႊာ သို႕မဟုတ္ မ်က္လံုးတြင္းမွန္ဘီလူးအခံုး
မညီလို႕ေတြ႕ရတဲ့ပါ၀ါျဖစ္ပါ
တယ္။
သူငယ္အိမ္ကေစာင္းေနျခင္းမဟုတ္ပါ။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲ။
ေမြးရာပါျဖစ္ႏို္င္သလို မ်က္စိ ထိခိုက္မိျခင္္း၊တခ်ိဳ႕ေသာမ်က္စိေရာဂါမ်ားႏွင
့္မ်က္စိခြဲစိတ္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ
လည္းေတြ႕ရပါတယ္။

လကၡဏာေတြကေတာ့
အျမင္၀ါးျခင္း၊မ်က္စိေအာင့္ မ်က္ရိုးကိုက္ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊ အာရံုစိုက္ၾကည့္ျပီးလွ်င္
ပင္ပန္းလြယ္ျခင္းတို႕ျဖစ္တတ္ပါသည္။အေ၀းမွဳန္အနီးမွဳန္ျခင္းတို႕ႏွင့္ တြဲျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဘယ္လိုကုသရမလဲ။
မ်က္စိေသခ်ာစမ္းသပ္ျပီး မ်က္မွန္၊မ်က္ကပ္မွန္တပ္ျခင္း၊ေလဆာျဖင့္ပါ၀ါေဖ်ာက္ျခင္းတို႕ျဖင့္
ကုသလို႕ရပါတယ္။မ်က္စိေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့မ်က္ၾကည္လႊာပံုမမွန္တာကိုေတာ့ သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္မွ ေရာဂါေပၚလိုက္ျပီး ကုသေပးလို႕ရပါတယ္။

၈၃လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕။
အလွသစ္မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္မ်က္မွန္ဆိုင္။
၀၉-၂၅၉ ၃၆၃ ၀၆၀ သို႕ဆက္သြယ္ျပီး ၾကိဳတင္ booking လုပ္ထားနိုင္ပါျပီ။

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *