မ်က္စိက်ိန္းေနလွ်င္ လိုက္နာသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

🙌🏼 မ်က္စိကို လက္ျဖင့္ မပြတ္ရ

😬ယားလွ်င္ေနရခက္လွ်င္ အဝတ္သန႔္ကို 
ေရေအးစြတ္၍ မ်က္စိေပၚမွ အုပ္ေပးပါ

🖐🏿လက္ကို မၾကာခဏေဆးေၾကာပါ

⛔️ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ မ်က္စိသုတ္ေသာ အဝတ္ကို တပါးသူႏွင့္ မွ်မသုံးရ

😎ဖုန္ထူေသာေနရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ မလႊဲသာ၍သြားရလွ်င္ မ်က္မွန္တပ္ျခင္း
မ်က္စိေဆးရည္ျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ

🛵ဆိုင္ကယ္ေမာင္းလွ်င္ ေရွ႕ေနကာမွန္ခ်၍
ေမာင္းျခင္းျဖင့္ ဖုန္ဝင္ျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္

👨🏽‍⚕️ဆရာဝန္ေပးေသာ ေဆးကို အခ်ိန္မွန္ သုံးပါ

💊 ျပင္ပမွ ေဆးဝယ္သုံးလွ်င္ steroid ပါဝင္ေသာ ေဆးမ်ားကို ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မပါပဲ မသုံးဆြဲသင့္ပါ

🚨ဆရာဝန္ျပၿပီးေသာ္လည္း မသက္သာလွ်င္
ပိုေယာင္ယမ္းလာလွ်င္ မ်က္စိ အလင္းစူးလွ်င္ မ်က္စိဝါးလာလွ်င္ နာက်င္လာလွ်င္ မ်က္ဝတ္အျဖဴအစိမ္းမ်ား ထြက္လွ်င္ ေဆးခန္းျပန္ျပပါ

၈၃လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္၊မႏၱေလးျမိဳ႕။
အလွသစ္မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္မ်က္မွန္ဆိုင္။
၀၉-၂၅၉ ၃၆၃ ၀၆၀ သို႕ဆက္သြယ္ျပီး ၾကိဳတင္ booking လုပ္ထားႏိုင္
ပါျပီ။

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *