သင့္မွာ ဒီအခ်က္ေလးေတြ ရွိေနရင္ မ်က္စိစစ္ေဆးဖို႔ ရက္ခ်ိန္းယူလိုက္ပါ

👀 အျမင္မႈန္ဝါးေနလွ်င္

အလင္းစူးျခင္းကို မခံႏိုင္လွ်င္

🌚ညပိုင္းအျပင္ၾကည့္မေကာင္းရင္

🎭 ႏွစ္ရိပ္ႏွစ္ထပ္ျမင္ေနလွ်င္

🤦🏻‍♀️မ်က္စိေညာင္းကိုက္ျခင္း

🕰ၾကာၾကာအာ႐ုံမစူးစိုက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္

😲သင့္မ်က္စိက်န္းမာေရးတခါမွ မစစ္ဘူးလွ်င္

🙌🏼အျမင္အာ႐ုံတြင္ အမဲစက္ေလးေတြ ျမင္ေနလွ်င္

🐥ဆီးခ်ဳိ ေသြးတိုးေရာဂါရွိလွ်င္

မိမိ မ်က္စိက်န္းမာေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

📝စစ္ေဆးလိုလွ်င္ျဖစ္ျဖစ္ ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္ျဖစ္ျဖစ္
😇 ေႏြးေထြးေသာဝန္ေဆာင္မႈ
⌨️တိက်မွန္ကန္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ

🚗“အလွသစ္ Eye care centre” သို႔ အေရာက္လွမ္းခဲ့ဖို႔
ဖိတ္ေခၚပါတယ္

🤝ဆက္သြယ္ရန္

အလွသစ္မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္မ်က္မွန္ဆိုင္
၈၃လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္၊မႏၱေလး
၀၉-၂၅၉၃၆၃၀၆၀/၀၉-၉၇၉၂၃၅၀၄၄
viber: ၀၉ ၂၅၉ ၃၆၃၀၆၀
[email protected]

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *