သင့္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ ဖုန္း ေတြေျကာင့္ မ်က္စိေ၀ဒနာခံစားေနရျပီလား ?

ဒါေတြျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ digital eye strain ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

-ေခါင္းကိုက္ျခင္း
-မ်က္စိပူျခင္း
-မ်က္စိေညာင္းျခင္း
-မ်က္စိရဲျခင္း
-ပံုရိပ္ႏွစ္ထပ္ျမင္ျခင္း
-အျမင္၀ါးျခင္း
-မ်က္သားလွဳပ္ျခင္း
-ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း
၈၃လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕။
အလွသစ္မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္မ်က္မွန္ဆိုင္။
၀၉- ၂၅၉ ၃၆၃ ၀၆၀ သို႕ဆက္သြယ္ျပီးၾကိဳတင္ booking လုပ္ထား
ႏိုင္ပါျပီ။

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *