မ်က္စိနာျခင္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

မ်က္စိေရာဂါသည္ ယခုကဲ့သို႕ေသာ ရာသီအကူးအေျပာင္းကာလ
မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။Bacteria , virus ,ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္ျပီး လကၡဏာမ်ားအနည္းငယ္ ကြဲျပားသည္။
-မ်က္စိနီျခင္း
-မ်က္စိနာျခင္း
-မ်က္စိခိုးလုိးခုလုျဖစ္ျခင္း
-မ်က္၀တ္ထြက္မ်က္ရည္ပူက်ျခင္း
-မ်က္လံုးေယာင္ျခင္း
-အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာမၾကည့္ႏိုင္ျခင္း
အထက္ပါလကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါက မ်က္စိဆရာ၀န္ႏွင့္ ေစာလ်င္စြာ
ျပသျပီးထိေရာက္ေသာ ကုသမွဳကိုယူသင့္ပါသည္။

၈၃လမ္း၊၃၄လမ္းေထာင့္၊မႏၱေလးျမိဳ႕။
အလွသစ္မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္မ်က္မွန္ဆိုင္။
၀၉-၂၅၉၃၆၃၀၆၀

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *