ဘယ္အခ်က္ေတြေၾကာင့္ သင့္ကေလး မ်က္စိစစ္ေဆးသင့္ပါသလဲ

TV ၾကည့္လွ်င္ သင့္ကေလး TV ႏွင့္အနီးဆုံးေနရာထိ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားထိုင္ေနလား

တစ္ခုခုကို အာ႐ုံစိုက္စာဖတ္ခိုင္းလွ်င္ျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္ခိုင္းလွ်င္ျဖစ္ျဖစ္ သင့္ကေလးက မ်က္လုံးတဖက္ကို ပိတ္ၿပီး 
အားျပဳ ဖတ္ေနလား

ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းစာေတြ မလိုက္ႏိုင္ နားမလည္တဲ့
အခက္ခဲ သင့္ကေလးမွာ ရွိေနလား

စာဖတ္ေနစဥ္ တခုတခု အာ႐ုံစိုက္ေနစဥ္ သင့္ကေလးမ်က္စိကို ခဏခဏ ပြတ္ေနလား

ဓာတ္ပုံေတြထဲမွာ သင့္ကေလးရဲ႕မ်က္စိထဲတြင္ အျဖဴ သို႔မဟုတ္ အဝါ သို႔မဟုတ္ လိေမၼာ္ေရာင္ ေရာင္ျပန္ေလး ရွိေနတတ္တာကို သင္မၾကာခဏ သတိထားမိေနလား

 ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေျဖက ဟုတ္တယ္
ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကေလးမ်က္စိကို ကြ်မ္းက်င္ရာ မ်က္စိေဆးခန္း နဲ႔ ျပၾကည့္ပါ ။

🤓သင့္ကေလး မ်က္မွန္လိုအပ္ေနပါၿပီ 🙇🏻‍♀️🙇🏽

🤔မ်က္စိေဆးခန္းေတြ ေရြးရခက္ေနတယ္ဆိုရင္

👨🏽‍⚕️ကြ်မ္းက်င္ဆရာဝန္မ်ားကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆး စမ္းသပ္ေပးေနတဲ့ အလွသစ္ မ်က္စိေဆးခန္းကို လာခဲ့ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္

👀မ်က္စိေဆးခန္းတင္မဟုတ္ဘူးေနာ္

👓တခါတည္း မ်က္မွန္ ဒီဇိုင္းပါေရြးလို႔ရေအာင္ ဒီဇိုင္းမ်ဳိးစုံ ပစၥည္းမ်ဳိးစုံထားရွိေပးထားပါတယ္

💰ေစ်းႏႈန္းလည္းမွန္ကန္ ပစၥည္းလည္း အာမခံတာမို႔
အျမန္ဆုံးလွမ္းခဲ့ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္

အလွသစ္ မ်က္စိေဆးခန္းႏွင့္ မ်က္မွန္ဆိုင္

🚕🛵 83 လမ္း 34 လမ္းေထာင့္ မႏၲေလး
☎️ 02 4033898

ဝယ္ယူအားေပးၾကတဲ့ မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *